Daphnie Misker

In het kort

Al sinds jongs af aan is Daphnie bezig met muziek, piano spelen, zingen en haar stem gebruiken. Ze volgde jarenlang pianoles en besloot verder te gaan in de muziek en startte op zestienjarige leeftijd met de opleiding Pop en Media te Leeuwarden. 

Aanvankelijk werd Daphnie daar toegelaten voor het hoofdvak toetsen, maar al in de eerste week bleek dat het hoofdvak zang haar veel beter paste. Gedurende haar studie zong Daphnie in veel verschillende projecten en bands, zowel binnen als buiten de muren van de opleiding. 

Al tijdens de studie kwam Daphnie in aanraking met het geven van zanglessen. Dit heeft haar gegrepen en nooit meer losgelaten. Daphnie begon met lesgeven op diverse muziekscholen in Friesland. Ook heeft Daphnie gewerkt op theaterscholen en ze is ingezet voor vele workshops op het gebied van zang en stem. Sinds 2013 is Daphnie werkzaam bij Zangles Friesland. Het luisteren naar stemmen, beoordelen waar meer uit een stem gehaald kan worden en dat direct kunnen toepassen gaf en geeft Daphnie enorm veel voldoening. 

Logopedie

Dit gegeven heeft Daphnie doen besluiten om aansluitend op haar muziekstudie te kiezen voor de opleiding logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens deze studie kon Daphnie zich volledig verdiepen in de spreek- en de zangstem. Daphnie heeft geleerd hoe ze onderzoek kan doen naar stemmen en ook hoe ze deze kan behandelen vanuit verschillende hoeken en met verschillende methoden.

In 2010 behaalde Daphnie haar diploma en heeft vervolgens met veel plezier in een logopediepraktijk gewerkt. Toch wilde Daphnie zich volledig richten op de stem en daarom besloot ze om haar zanglessen te combineren met haar logopedische achtergrond. Zo ontstonden de ‘logopedische zanglessen’. Hierbij begeleid Daphnie zangers of zangeressen die bijvoorbeeld na een stembandoperatie weer gaan zingen.

Een geweldige combinatie van beide studies komen hier op een mooie manier samen.

Zangcoach

Sinds 2018 is Daphnie werkzaam als docent aan de opleiding logopedie in Groningen. Ze geeft daar lessen in stem, stemonderzoek, stem behandelingen, eigen vaardigheden lessen (stem, articulatie, houding, adem), zang- en koorlessen. Ook in deze baan worden de zangstudie en logopedische studie weer fantastisch gecombineerd. 

 

Sinds begin 2016 staat Daphnie daar samen met Janneke aan het roer en haalt veel plezier uit het werken voor- en achter de schermen. Janneke en Daphnie blijken het bijzonder goed te kunnen vinden en slaan graag de handen in elkaar om elkaar en elkaars talenten nog meer te kunnen versterken.

Naar aanleiding van diverse trainingen die ze eerder al samen ontwikkelden, zoals stemtrainingen en zelfvertrouwentrainingen is daar ‘het Stemlokaal’ ontstaan. 

Hierin gaan Janneke en Daphnie aan de slag om hun plan, het geven van gedegen stem educatie voor beroepssprekers, concreet vorm te geven. Beide staan te popelen om aan de slag te gaan!

Daphnie geeft de volgende trainingen:

Al vele jaren werk ik met verschillende stemmen in zowel het zingen en in het spreken. De stem en (verkeerd) stemgebruik blijkt altijd weer een puzzel van verschillende factoren
te zijn en die los ik met mijn kennis en kunde met liefde op.
Het werken met stemmen is voor mij elke dag weer een feestje!